Disclaimer Europroducer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.europroducer.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Er is daarbij gebruikt gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen evenmin de garantie geven dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Wij kunnen geen enkele garantie geven inzake de juistheid of de volledigheid, of het actueel zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Ook kunnen wij geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

Wanneer van deze website links naar websites van derden weergeven worden, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Auteursrecht. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Europroducer dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Europroducer dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail (zie contactformulier).  U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

We controleren regelmatig of deze disclaimer aan de algemene regels voldoet. Wij vragen van u hetzelfde. Indien  u vragen heeft over de disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:


Europroducer Postbus 2088 5224 CB s-Hertogenbosch Email: zie contactformulier.
s-Hertogenbosch, 12 februari 2013.

© 2013 Europroducer Alle rechten voorbehouden

Klik hier voor de 'Privacy-regels''
Klik hier voor de "Voorwaarden"